Fremtiden til tang og tare-industrien ble diskutert under Arendalsuken, og Christian Chramer er klokkeklar på at dette er industri for fremtiden, som på sikt kan bli like suksessfull som lakseoppdrett.

– Vi er moralsk forpliktet til å lykkes. Det er et stort potensial innen menneskelig konsum, ikke minst i Asia og Sør-Amerika, sier Christian Chramer, adm. direktør i Norges sjømatråd.

Småskala

Produksjonen av tang og tare foregår foreløpig i Norge småskalaproduksjon, og Lerøy Seafood er et av de selskapene som har kommet lengst i forske og utvikle produksjonen.