Ingenting tyder på at pilene har begynt å peke oppover for torskebestanden

Mens fiskere melder om bedre tilgjengelighet på torsken, mener forskerne at fiskerinæringa har flere tøffe torskeår foran seg.

Forskningsbåten «Johan Hjort» er på det årlige skreitoktet som måler gytebestanden. Toktet går fra Tromsø til Bodø. Her er Hildegunn Mjanger og Atle Rolland i gang med å undersøke en fangst tatt utenfor Myre onsdag.
Forskningsbåten «Johan Hjort» er på det årlige skreitoktet som måler gytebestanden. Toktet går fra Tromsø til Bodø. Her er Hildegunn Mjanger og Atle Rolland i gang med å undersøke en fangst tatt utenfor Myre onsdag.Foto: Edvin Fuglebakk
Publisert 22. March 2024, kl. 04.44Oppdatert 22. March 2024, kl. 08.06