Det er ti år siden Holst forlot Havforskningsinstituttet i protest mot en utvikling han ikke ville være en del av uten å få lov til å øke fiskepresset på en stor bestand. Like lenge har han fortsatt sine analyser og private rådgiving som spesielt har hatt fokus på makrellen.

«Makrellbestanden er mange ganger større enn det som det internasjonale havforskningsrådet ICES og norske HI legger til grunn i sine anbefalinger om årlige kvoter».

Dette har vært den røde tråden i advarslene fra Holst med en stadig bredere støtte fra fiskerisiden.