Havforskerne i ICES anbefaler at kolmulefangstene i 2024 ikke overstiger 1.529.754 tonn. Kvoterådet er 13 prosent høyere enn i 2023. Det kommer frem i en pressemelding fra Havforskningsinstituttet fredag.

– Det har vært god rekruttering de siste årene, med rekordsterke 2020-2021-årsklasser, uttaler forsker og ICES-representant Bjarte Bogstad i en pressemelding.

Ifølge HI blir kolmule fisket i større grad enn anbefalt, og legger til at rådet er ni prosent lavere enn de ventede fangstene i 2023.

Flere nedganger

Samtidig ble det kjent at det kom en kraftig nedgang i rådet for NVG-sild, samt en liten nedgang på fem prosent for makrellen.

For vestlig hestmakrell anbefaler forskerne nullfangst, slik som i fjor.

– Vi regner nå med at gytebestanden vil være under den kritiske grensen i 2025, selv med null fiske, uttaler Bogstad.

Manglende avtaler

Ifølge HI er alle bestandene, uten hestmakrell, beregnet å være over føre-var-grensen i 2023. Men NVG-silda vil falle under i 2024, melder forskerne.

Ifølge HI er manglende internasjonale avtaler en felles utfordring for NVG-silda, makrellen og kolmule.

– Dette gjør at fisket har vært langt over rådene de siste årene, og vi ser nå at dette særlig rammer NVG-silda, der gytebestanden faller under føre-var-grensen, uttaler Bogstad.