– Vi fisker torsk i Nordsjøen, og opplever en helt annen situasjon enn det rådet tilsier, sier «Skjongholm»-medeier Rune Nilsen til Fiskeribladet.

Han er én av fiskerne som reagerer på de internasjonale havforskernes råd for fiske av nordsjøtorsk neste år: kvoterådet er ned 13 prosent. En ny metode å beregne bestanden på skaper furore i fiskerileirene.

Fisker Rune Nilsen mener kvoterådet som er gitt ikke harmonerer med det fiskerne ser ute på fiskefeltene. Foto: Fridgeir Walderhaug (arkiv)

Havforskernes råd er at det ikke bør fiskes mer enn 22.691