«Alle vi traff ble intervjuet, og når sjøen var rolig ble all fangst målt og prøver tatt fra torsk for å sjekke om det er kysttorsk. Godt samarbeid med alle, nordmenn som utlendinger».

Dette skriver Fiskeridirektoratet på Twitter, men de viser videre til forsker Otte Bjelland fra Havforskningsinstituttet for utfyllende opplysninger om det som ikke var kontroll, men et forskningstokt:

– Dette er et tokt der vi får hjelp fra direktoratets båter. Målet er å kartlegge fritids og turistfiske i Andfjord-området.