Det sier havforsker Birgitta Nordberg i en artikkel HI sine nettsider.

Et av de store spørsmålene knyttet til oppdrettstorsk har nemlig vært om fisken kan gyte i merd og om eggene blir befruktet, klekker og blir til larver som kan overleve i det fri.

Nå har havforskerne svaret etter å ha foretatt et pilotforsøk på bestilling fra Fiskeridirektortet. Larvene kan overleve.

HI-forskerne Maud Alix og Birgitta Norberg forsker på oppdrettstorsk. Foto: Christine Fagerbakke /HI

– Lever fremdeles

HI har brukt avlet oppdrettstorsk av sjette generasjon i forsøket. Fisken har oppholdt seg i kar på forskningsstasjonen i Austevoll. Der har oppdrettstorsken vært utsatt for naturlige lysforhold, og under naturlig lys fullførte fisken sin reproduktive syklus og gytte.

– Flere tusen larver lever fremdeles. Kvaliteten på egg og larver fra oppdrettstorsk er ikke så dårlig at ingen overlever, opplyser Norberg.

Denne oppdrettstorsken ble tatt utenfor Laukvik i Lofoten av skipper Benn Ole Stensvoldi påsken. Foto: Kai Nikolaisen/Lofotposten

For å granske om egg fra oppdrettstorsk kan overleve og om larvene er levedyktig, har forskerne hatt to ulike tilnærminger. Variasjonen i overlevelsen var stor mellom de ulike egg-gruppene. En uke etter befruktning kunne en gruppe ha 33 prosent overlevelse mens en annen gruppe hadde 95 prosent.

Sju dager etter befruktning overlevde i snitt 75 prosent av eggene.

– I snitt klekte 68 prosent av de befruktede eggene, uttaler forskeren.

Misdanninger

Blant larvene som klekte, hadde i snitt 74 prosent en eller annen grad av misdanning. Deformert ryggrad viste seg å være den mest vanligste formen for misdanning.

– Men selv om mange larver er deformerte, er det fremdeles en del som potensielt kan overleve.

Det øverste bilde viser en normal torskelarve etter klekking. Det nederste bilde viser en torskelarve med misdanning i rygg og plomme. Foto: Maud Alix /HI

Egg fra oppdrettstorsk i Meløy

Tidligere i år ble det utført eggtokt i Nordland. Da ble det funnet egg fra oppdrettstorsk ute i sjøen ved Meløy.

Konkret ble det hentet opp 38 torskeegg. 29 av dem var fra oppdrettstorsk, sju fra villfisk og to av usikker opprinnelse. I en rapport fra Havforskningsinstituttet knyttet til disse funnene, står det at er en sterk indikasjon på at 31 av eggene stammer fra gyting mellom to oppdrettstorsk.

Eggtoktet ble satt i gang i forbindelse med funn av gytemoden oppdrettstorsk i Meløy i vinter.

Terje van der Meeren sa i vinter at det er utover rimelig tvil sikkert at den rømte torsken kommer fra anlegget i Meløy. Foto: Anders Jakobsen/Havforskningsinstituttet

Kan bli fullvoksen torsk

Fiskeribladet spurte havforsker Terje van der Meeren om eggene som ble funnet kan vokse opp og bli til voksen torsk. Svaret var ja.

– Det er påvist i forsøk i Austevoll for rundt 15 år siden. I et prosjekt lot man torsk med en egen genetisk markør gyte i en merd. Man fulgte eggene videre i livsstadiet til de klekket og ble larver, videre til de bunnslo og ble yngel, senere fram til de ble voksen. Helt fram til fisken ble moden og hadde en ny gyting. Hele livssyklusen kan skje etter gyting i merd, det har vi dokumentert, sa van der Meeren i mars.