Som om lakselus ikke er et problem nok i seg selv- Avlusningsmetodene har også skapt utfordringer. Ofte fører det til dårligere fiskevelferd og i verste fall død. I fiskehelserapporten for 2022 ble det slått fast at antall medikamentfrie avlusninger var høyere enn noensinne i fjor.

Termisk og mekanisk avlusning dominerte blant metodene. Forskere ved Havforskningsinstituttet slår nå fast at det er en tredje metode, som også er utstrakt i bruk, som er mest effektiv: Ferskvannsbehandling.

Det er første gang Havforskningsinstituttet har systematisk studert og sammenliknet de tre metodene.