Forskarane veit for lite om korleis havvind vil påverka fiskeria

– Vi manglar kunnskap om kva effektar til dømes støy, elektromagnetisk stråling frå kablane og mindre vind eller endra straum-mønster vil ha å seie, seier forskar Anne Christine Utne Palm til Havforskninsintituttets heimeside.

Dagens kunnskapsgrunnlag er for spinkelt til at ein kan gje gode svar på spørsmåla frå fiskerinæringa.
Dagens kunnskapsgrunnlag er for spinkelt til at ein kan gje gode svar på spørsmåla frå fiskerinæringa.Foto: Privat
Publisert 15. September 2023, kl. 12.42Oppdatert 15. September 2023, kl. 12.42