I forbindelse med funn av gytemoden oppdrettstorsk i Meløy i Nordland i vinter, har Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet samarbeidet om å samle inn eggprøver fra området. Det ble gjennomført to tokt med innsamling.

På det første toktet ble eggprøver fra villtorsk samlet inn, og sammenliknet med oppdrettstorsk fra Norcod-lokaliteten Frosvika. Genetiske analyser av de innsamlede torskeeggene viste at cirka 80 prosent hadde en genetisk profil som var svært lik oppdrettstorsken i det aktuelle anlegget.