– Det er dårlige torskeutsikter for fiskerne i flere år framover, sier bestandsansvarlig for torsk ved Havforskningsinstituttet (HI), Bjarte Bogstad.

Det har også Fiskeribladets lesere skjønt, for etter at havforskerne kom med det laveste torskekvoterådet siden 2008 sist uke, har det vært mange spekulasjoner om hvorfor torsken i Barentshavet er på en nedadgående kurve.

Fiskeribladet møter Bogstad og forskningsdirektør Geir Huse ved instituttets lokaler i Bergen, for å forsøke å finne flere svar på det store, ubesvarte spørsmålet.

– Vanskelig å forutse

For selv om torskebestanden er stor, skorter det skikkelig på rekrutteringen.