– Torsk og lodde er smarte fiskeslag som innretter gytefrekvensen etter temperatursvingninger i havet, sier professor Harald Yndestad ved NTNU i Ålesund til Fiskeribladet. Forskeren er kjent for sine omstridte synspunkt på hva som avgjør de ulike fiskebestandenes variasjoner gjennom tidene.

Når Yndestad skal forklare utviklingen i voksende og minkende fiskebestander, mener han at historien gjentar seg i samspill med svingninger i temperaturnivået.

Når temperaturutvikling i havet over en hundreårsperiode settes i inn i sammenheng med hva som fiskes i det samme lange tidsperspektivet, handler det ikke om kvoterådgivning, utnyttelse av rådene, overfiske av kvoter og manglende bestandsforskning.