Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet har de siste tre årene samarbeidet om å lage nye detaljerte kart for tre utvalgte pilotområder langs kysten. Sist ut i rekken er Skjervøy og Kvænangen i Nord-Troms.

– Disse nye kartene er utrolig fascinerende og har et veldig stort potensial. Slike verktøy bidrar til en felles forståelse og et bredere grunnlag for politiske prosesser frem til vedtak, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

22.