Tirsdag ble årets skreitokt avsluttet da forskningsskipet «Johan Hjort» krysset Vestfjorden og gikk havforskerne til kai i Bodø. Siden 17. mars gått båten gått i parallelle kurser nedover kysten fra Tromsø, for å følge skreien inn til gyting i Lofoten og Vesterålen.

– Vi har også i år fått til god dekning av det tradisjonelle toktområdet, og føler vi tar med oss god informasjon i land, sier toktleder Edvin Fuglebakk til Fiskeribladet.

Toktleder på skreitoktet Edvin Fuglebakk. Foto: Havforskningsinstituttet (Arkiv)

– Som forventet

Med hjelp av ekkolodd og tråling prøver havforskerne å finne ut hvor stor gytebestanden av skrei er.