Under et tokt med forskningsskipet «Kronprins Haakon» fant forskerne lodde lenger nord enn noen gang tidligere: i grensen til og delvis inne i Polhavet.

Ole Arve Midsund, tidligere direktør i Norsk Polarinstitutt, var med på toktet. Han kjenner godt til lodda, og har erfaring fra havforskningen i tillegg til å ha jobbet som loddefisker tidligere.

Norsk Polarinstitutts forskningsskip «Kronprins Haakon» på vei innover i Nansenbassenget. Toktet trålet med stor pelagisk trål i åpent farvann. Foto: Jessica Cook / Arctic Council Secretariat

Ser også skrei

Ifølge Misund holdt det atlantiske vannet rundt fire grader, og de så lodda i de øvrige lagene.