Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Odd Emil Ingebrigtsen.

For tiden har jeg en 40 prosent stilling for selskapet Paradigm Aquatic som er et selskap i Nordly-gruppen i Lofoten, hvor jeg primært jobber med utvikling av lukkede oppdrettsanlegg i sjø. Resten av tiden bruker jeg på å ulike prosjekter og på valgkamp for å bli Bodø bys neste ordfører.