Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Arjen Kraaijeveld fra Nederland.

Matjessild er Nederlands nasjonalrett. Da jeg flyttet til Norge, savnet jeg den. Jeg fant ut at nesten all matjes vi spiser i Nederland, blir produsert i Norge. Nordsjøsild, saltet og mørnet i et døgn så fryst. Da tok jeg kontakt med Pelagia i Egersund og fikk noen rester fra årets produksjon.