Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Dag Standal, senior forsker i Sintef Ocean.

Jeg var ferdig på Fiskerihøyskolen i 1987. Det var et veldig spennende miljø og jeg vil gjerne nevne tre lærere som inspirerte meg faglig. Det var Bjørn Hersoug, professor Abraham Hallenstvedt og Svein Jentoft.

På 90- tallet var det tøffe tider i næringen, med lave torskekvoter.