Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Lena Brungot seniorrådgiver i Fiskeridepartementet.

Det var tilfeldig at jeg havnet i fiskerinæringen. Som ung var jeg fast bestemt på at jeg enten skulle bli revisor eller jurist, men så fikk jeg tilbud om jobb på en fiskebåt og reiste som fisker på tråler i tre år. Da skjønte jeg at dette er en næring med framtid og begynte å studere fiskeriteknologi i Bodø.