Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram hvem dere, våre lesere, er. I dag får vi høre fra Torfinn Alvestad.

– Både min far og farfar er fiskere, og det var de som startet familierederiet Håflu. Samtidig har det alltid vært åpning for at jeg kunne gjøre som jeg ville med tanke på utdanning.

Det er motiverende å se at måten man jobber på har direkte innvirkning på inntjeningen. Man kan nok si at jeg har ambisjoner for vekst i framtiden, men det har jeg ingen plan om å gjøre alene.