Det opplyser Norges Råfisklag i en pressemelding tirsdag.

Nye minstepriser fra og med 12. desember

Lyr over 2,0 kg kr 18,00 (+ kr 1,00)

Lyr 1,0-2,0 kg kr 16,00 (+ kr 1,00)

Lysing over 2,0 kg sløyd med hode kr 20,00 (+ kr 0,50)

Lysing 1,0-2,0 kg sløyd med hode kr 15,50 (+ kr 0,50)

Kvitlange over 2,0 kg kr 14,00 (+ kr 2,00)

Brosme 1,0-2,0 kg kr 10,00 (+ kr 2,00)

Kveite, snørefanget under 20 kg kr 68,00 (+ kr 3,00)

Kveite, snørefanget 20-40 kg kr 63,00 (+ kr 3,00)

Kveite, snørefanget 40-60 kg kr 52,00 (+ kr 2,00)

Kveite, snørefanget over 60 kg kr 42,00 (+ kr 2,00)

Kveite, øvrige redskaper under 20 kg kr 58,00 (+ kr 3,00)

Kveite, øvrige redskaper 20-40 kg kr 56,00 (+ kr 3,00)

Kveite, øvrige redskaper 40-60 kg kr 45,00 (+ kr 2,00)

Kveite, øvrige redskaper over 60 kg kr 35,00 (+ kr 2,00)

Rødspette over 0,7 kg kr 13,50 (+ kr 1,00)

Rødspette under 0,7 kg kr 12,50 (+ kr 1,00)

Rogn av torsk kr 8,00 (+ kr 0,50)

Rogn av hyse kr 5,50 (+ kr 0,50)

Rogn av sei kr 5,50 (+ kr 0,50)

Rogn av lyr, brosme og blålange kr 6,00 (+ kr 0,50)

Rogn av kvitlange kr 14,00 (+ kr 0,50)

Lever av torsk kr 5,00 (+ kr 1,00)

Lever av hyse kr 2,00 (+ kr 0,50)

Lever av sei kr 2,00 (+ kr 0,50)

Lever av lyr, brosme og kvitlange kr 2,00 (+ kr 0,50)

Råfisklaget påpeker at på torsk, hyse og sei følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som framgår på www.rafisklaget.no.