Det skriver organisasjonen på egne hjemmesider. Saken er diskutert i både Sør-Norges Fiskarlag og Nord Fiskarlag. På bakgrunn av innspill fra medlemslagene, men også erfaring fra tidligere år, har arbeidsutvalget konkludert med at det ikke bør gjøres justeringer i reguleringa på nåværende tidspunkt.

Lavere torskekvote

Ved utgangen av forrige uke hadde åpen gruppe fisket 6771 tonn av en torskeavsetning på 15.037. Det viser Fiskeridirektoratets ukestatistikk.

Dermed gjenstår mer enn halvparten av gruppekvota. I fjor på samme tid var restkvota på over 11.000 tonn.

Leder i Fiskarlaget, Kåre Heggebø, viser til at årets avsetning er langt lavere enn den var de to foregående årene.

– Kvoten i 2024 er om lag to tredjedeler av kvoten i 2023 og halvparten av hva den var i 2022, sier Heggebø.

Fisketakten varierer

Totalt ble det landet 1328 tonn torsk i åpen gruppe sist uke.

Fiskarlaget forventer at fisketakten skal ta seg opp når været blir godt.

– Erfaringsmessig vet vi at fisketakten varier mye i de enkelte ukene i åpen gruppe i hovedsesongen, og at kapasiteten i flåtegruppen er stor dersom forholdende ligger til rette for et godt fiskeri, sier Heggebø på Fiskarlagets sider.