Rederiet eier i dag fartøyene «Trønderhav», som er 36 meter lang, og «Astrid Emilie», på 24 meter. I driftsplanen for nybåten er det både vist til kvoter på torsk, hyse, sei, NVG-sild og makrell.

Eierne av rederiet eier også selskapet Staviking AS som eier sjarken «Swansea». Den nye båten er tenkt ferdig i 2023, og frem til da varsler rederiet at de vil søke Fiskeridirektoratet om flytting/tilpassing av kvotegrunnlaget på de to fartøyene «Trønderhav» og «Astrid Emilie».

Nybygget er tenkt bygget ved Thyborøn Ship og Motor, Danmark, går det frem av søknaden rederiet har sendt Fiskeridirektoratet.