Tvedestrandposten skriver at Olaf Trysnes (Ap) og Yngve Monrad (H) ønsker å få Tvedestrand kommunestyre med seg på et nytt fiskeforbud, nemlig å forby kommersielt leppefisk-fiske.

- Det fiskes etter leppefisk i Tvedestrand også, og vi synes det er bekymringsverdig ettersom man ikke vet hvilke konsekvenser uttak har for det økologiske systemet, sier de to til avisen.

Bekymret for økosystemet

De viser til at leppefisk er mat for fugler og fisk, og at det ikke har vært noen «føre var» tankegang i forbindelse med fisket.

- Med de utfordringene Tvedestrand har med mange rødlistede sjøfugler, samt kollaps i torskebestanden, synes vi ikke det er noen grunn til at vi skal bidra til at oppdrettsnæringen slipper unna ansvaret, sier de to.

De mener det må være næringens ansvar å finne mer bærekraftige løsninger på lakselusproblematikken.