– Ved å videreføre fritaket fra kontrollavgiften, tar vi hensyn til de totale kostnadene for denne flåtegruppen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding tirsdag.

Kontrollavgifta for fiskeflåten ble tatt opp i statsbudsjettet for 2021, etter tilråding fra fiskerikontrollutvalget. Avgiften finansierer reformen av fiskerikontrollen. Fartøy under 15 meter ble fritatt for avgift i innføringsåret av hensyn til den planlagte innføringen av nye rapporteringskrav for denne flåtegruppen.

Som Fiskeribladet tidligere har omtalt, er det nå vedtatt at fiskeflåten under 15 meter gradvis vil få krav om posisjons- og fangstrapportering på lik linje med flåten over 15 meter, fra 1. juli 2022. Det krever investeringer i utstyr og programvare. Regjeringen foreslår derfor å videreføre fritaket i 2022.

Det er beregnet at avgiften vil gi en inntekt på 40,5 millioner kroner i 2022. Når fritaket avvikles, vil provenyet øke med om lag 11 millioner kroner til ytterligere styrking av ressurskontrollarbeidet.