På minst fire saker Nærings- og fiskeridepartementet, NFD, har sendt på høring siden Støre-regjeringen tok over i fjor høst står det verken at Bivdi eller Bivdu er høringsinstans. Departementet bruker benevnelsen «Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon».

Bivdu og Bivdi

Fiskeribladet har bedt politisk ledelse i departementer redegjøre for hva de mener med Sjøsamisk fangst og fiskeriorganisasjon.

På vegne av NFD svarer informasjonsrådgiver Halvard Wensel dette:

«Det er gjort en beklagelig feil ved at man i noen tilfeller har brukt e-postadressen til Bivdi, ikke til Bivdu.