De siste årene har hovedtyngden i skreifisket flyttet seg gradvis nordover.

I 2020 var Lofoten klart størst, med torskelandinger på nærmere 50.000 tonn i vintermånedene. I 2021 tok Vesterålen over som største torskeregion, mens Troms inntok skreitoppen i 2022.

Hittil i år er det i Vest-Finnmark at det er landet desidert mest fersk torsk. Vest-Finnmark er også den eneste regionen som ikke har nedgang i landingene fra året før.

Det viser ferske tall fra Norges Råfisklag.

– Ladningstallene speiler en kombinasjon av driftsforholdene i de ulike regionene og tilgangen på fisk, sier administrerende direktør i Råfisklaget, Svein Ove Haugland, til Fiskeribladet.