I slutten av forrige uke åpnet Fiskeridirektoratet for at ringnotfartøy kan gjennomføre prøvekast innenfor fjordlinjene i Kvænangen. Prøvefisket ble administrert av Fiskeridirektoratets sjøtjeneste, i samarbeid med Kystvakten.

Formålet med dette prøvefiske var å gi et grunnlag for å vurdere om det er biologisk forsvarlig å gi ringnotfartøy tilgang innenfor fjordlinjene.

Nå er det siste prøvekastet tatt, uten at det har gitt den største flåten tilgang.

Lite attraktivt

Grunnen til at prøvefisket opphørte, var ikke på grunn av for stor innblanding av hvitfisk i fangstene.

– Det var ikke Fiskeridirektoratet som valgte å avslutte på grunn av hvitfiskproblematikk. Når det løsnet for muligheter for prøvekast, så var det ikke så attraktivt lenger, sier Ronny Drågen.

Drågen er inspektør på Sjøtjenesten sitt fartøy «Rind», som er i Kvænangen og Reisafjorden og overvåker sildefisket.

– Det er ikke et så stort område som er så godt egnet for ringnotbåter, sammenliknet med havområdene som de er vant til å operere i, rapporterer Drågen.

Han sier fartøyene som gjorde prøvekast ikke så store forekomster der det var egnet å fiske, og de fangstene som ble gjort var heller beskjedne.

– Da ble det ikke så viktig for dem å fortsette. Interessen for prøvefiske opphørte, forteller Ronny Drågen, inspektør for Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste.

Vurderer ikke prøvefiske for trål

Njål Wang Andersen i Fiskeridirektoratet sa mandag i en kommentar til Fiskeridirektoratet at prøvefisket inntil videre er avsluttet på grunn manglende interesse fra ringnotfartøy.

– Det anses ikke nødvendig å gi trålgruppen tilgang innenfor fjordlinjene, og et prøvefiske har ikke vært vurdert for denne gruppen. Generelt er det også mer utfordrende å åpne opp for denne gruppen innenfor fjordlinjene, da tråling er et mindre målrettet redskap enn not: Dette kan øke faren for bifangst, sier Njål Wang Andersen, seniorrådgiver seksjon fiskeriregulering.