Norge eksporterte 8 500 tonn fryst torsk til en verdi av 453 millioner kroner. Verdien økte med 216 millioner kroner, eller 91 prosent, sammenlignet med mai i fjor. Samtidig økte volumet med 39 prosent.

Kina, Storbritannia og Portugal var de største markedene for fryst torsk fra Norge i mai.

Eksportprisen på fryst hel torsk er rekordhøy for tredje måned på rad, og i mai passerte den 50 kroner for aller første gang, ifølge Sjømatrådet.

– Det er en betydelig volumvekst til Kina, Storbritannia og Portugal sammenlignet med mai i fjor. Her er økningen på henholdsvis 127, 43 og 238 prosent. Mens mesteparten av volumet av fryst torsk til disse markedene er hel fisk, har det også gått 450 tonn fryst filet til Portugal, noe som er et historisk høyt volum, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Økt verdi på fersk torsk

Norge eksporterte 4 700 tonn fersk torsk inkludert filet til en verdi av 217 millioner kroner i mai.

Verdien økte med 42 millioner kroner, eller 24 prosent, sammenlignet med mai i fjor, mens volumet falt med 3 prosent.

Danmark, Nederland og Tyskland var de største markedene for fersk torsk fra Norge i mai.

I mai var det noe lavere landinger av fersk torsk, som gir lavere eksportvolum.

– Mesteparten av volumet av fersk torsk går som vanlig til Danmark for re-eksport til de store konsummarkedene. Samtidig fortsetter direkteeksporten til Tyskland å øke, noe den har gjort hver eneste måned i år, sier Brækkan i meldingen.

I mai ble det eksportert 420 tonn fersk torsk til en verdi av 16 millioner kroner til Tyskland. Dette er en volumvekst på 39 prosent, eller 117 tonn.

Norge eksporterte 8 100 tonn klippfisk til en verdi av 553 millioner kroner i mai. Foto: Tom Haga AS/Norges sjømatråd

Økning for klippfisken

Også for klippfisken er eksportprisen rekordhøy. For klippfisk av både torsk og sei har eksportprisen aldri vært høyere enn i mai, med priser på henholdsvis 99 og 47 kroner per kg.

Norge eksporterte 8 100 tonn klippfisk til en verdi av 553 millioner kroner i mai.

Verdien økte med 292 millioner kroner, eller 112 prosent, sammenlignet med mai i fjor.

Det er en økning i volum på 45 prosent.

Portugal, Brasil og Kongo-Brazzaville var de største markedene for norsk klippfisk i mai.

– En svekket norsk krone både mot euro og brasilianske real bidrar til prisvekst målt i norske kroner. Det gir økt betalingsevne for kjøpere i våre viktigste markeder, sier Brækkan.

Også for saltfisk var det vekst. Verdien økte med 180 millioner kroner, eller 97 prosent, sammenlignet med mai i fjor, og volumet økte med 32 prosent.

For sild økte verdien med 192 millioner kroner, eller 173 prosent, sammenlignet med mai i fjor Foto: Lena Knutli

Økt verdi på sild

Det samme gjelder silda. Her økte verdien med 192 millioner kroner, eller 173 prosent, sammenlignet med mai i fjor. Volumet økte med 79 prosent.

Norge eksporterte dermed 16 100 tonn sild til en verdi av 302 millioner kroner i mai. Egypt og Polen og Litauen var de største markedene for norsk sild i mai.

– Mai er oppstartsmåned for nordsjøsildefisket, og i år har fisket vært godt. Vanligvis er juni hovedmåneden for dette fisket, men i år er 60 prosent av kvoten på 73 000 tonn tatt i mai, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen i meldingen.

Det er imidlertid ikke nordsjøsilden som dominerer eksporten i mai. Det er det NVG-silden som gjør.

– Hel fryst NVG-sild er det største produktet med 5 900 tonn. Her står Egypt alene for 4 500 tonn, sier Johnsen.

Nedgang for krabba

For kongekrabbe var det nedgang i mai. Verdien falt med 8 millioner kroner, eller 17 prosent, sammenlignet med mai i fjor, og volumet sank med 51 prosent.

Det samme gjelder snøkrabbe. Her falt verdien med 20 millioner kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med mai i fjor. Det er en reduksjon i volum på 20 prosent.

På samme tid i fjor kunne ikke den fryste snøkrabben komme fort nok til land før den ble eksportert til det amerikanske markedet, men i år er situasjonen ganske annerledes.

– Tregere salg, store varelagre og økte kvoter i Canada har ført til en nedgang i direkteeksporten til USA for fjerde måned på rad, og en økning til transittmarkedet Nederland. Selv om Danmark også er et transittmarked for snøkrabbe, gikk eksporten dit ned sammenliknet med mai i fjor, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa i meldingen.

Bra for reker

For reker var det motsatt, her var det beste mai på 14 år.

Det ble eksportert 2 500 tonn reker til en verdi av 117 millioner kroner i mai. Verdien økte med 39 millioner kroner, eller 49 prosent, sammenlignet med mai i fjor. Det er en økning i volum på 50 prosent.

Island, Sverige og Storbritannia var de største markedene for norske reker i mai.

– Det gir utslag på eksporten av reker som økte med 50 prosent i mai. Vi må faktisk helt tilbake til 2008 for å finne et høyere eksportvolum i en mai måned, sier Voraa.

Størst volumøkning er det i eksporten av industrireker til Island, som i mai økte med 88 prosent i volum og 104 prosent i verdi.