Av en J-melding på Fiskeridirektoratets nettsider torsdag, går det frem at vågehvalfangsten stoppes med virkning fra og med 27. september.

Fiskeribladet omtalte i starten av måneden at årets sesong har vært den beste på fem år.

Per 4. september var det tatt til sammen 553 vågehval, mot 503 dyr i hele fjorårssesongen.

God sesongstart

14 fartøy har vært aktive på årets hvalfangst.

Salgskonsulent Marius Friis i Råfisklaget uttalte nylig at oppgangen i år blant annet skyldes en veldig god start på sesongen.

– Fartøyene hadde veldig god tilgang tidlig i sesongen, blant annet i Bussesundet utenfor Vardø. Det har nok vært avgjørende for at vi har passert fjoråret, opplyste Friis i et intervju med Fiskeribladet tidligere denne måneden.