I en fiskerimelding fredag opplyser fiskeridirektøren at det er besluttet å stoppe fangst av snøkrabbe med virkning fra og med 3. april.

Dette innebærer at siste frist for å ta teiner opp av sjøen er 2. april klokken 23.59.

Det betyr at årets snøkrabbefiske er unnagjort rekordtidlig. I fjor kom direktoratet med varsel om stopp i fisket 23. mai, og siste frist for å ta opp teiner fra sjøen i fjor var 7. juni.

Totalt per fredag 17. mars 2023 er det fisket 5800 tonn snøkrabbe, og det gjenstår 1317 tonn. Det viser direktoratets snøkrabbestatistikk.