Dette innebærer at siste frist for å ta teiner opp av sjøen er 6. juni klokken 23.59, viser direktoratet til.

Ifølge Fiskeridirektoratets fangstoversikt er det per 23. mai fisket 6124 tonn av totalkvoten på 6725 tonn for 2022. Det gjenstår altså 601 tonn snøkrabbe å fiske.

– Nesten hele kvoten er tatt, så da blir det ikke mer snøkrabbefiske etter 7. juni i år. Det er nok det som er beregnet at man skal fiske opp i løpet av de to neste ukene, sier Håvard Holder i Fiskeridirektoratet til Fiskeribladet.

Håvard Holder, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet. Foto: Privat

Direktoratets statistikk viser at det er 23 fartøy som til nå har deltatt i fisket.

Fiskeribladet meldte i fjor at 24. juni var kvoten nærmet seg oppfisket. Det blir altså en rekordtidlig stopp i snøkrabbefisket i år.