I en melding opplyses det at Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe direktefisket etter blåkveite nord for 62-graden for fartøy under 28 meter største lengde, fra og med torsdag 16. september.

I meldingen vises det til at dette innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 15. september kl. 23:59.