I vinter ble det utført flere kontroller av fiskebruk i regi av A-krimsenteret i Nordland. Med på kontrollene var blant andre politi, NAV, Fiskeridirektoratet og Arbeidstilsynet.

Ved et fiskebrukene ble det avdekket to brudd på arbeidsmiljøloven. Det gjaldt innhold i arbeidsavtaler og arbeidstid/ukentlig arbeidstid.

I mai ga Arbeidstilsynet bedriften pålegg om å rette de bruddene på arbeidsmiljøloven som ble funnet, skriver Lofotposten. Nå er fristen gått ut, uten at bedriften har svart Arbeidstilsynet, ifølge avisa.

Dermed varsler Arbeidstilsynet at de vil gi bedriften tvangsmulkt på 1000 kroner per virkedag for hvert av påleggene. Fristen for å svare på dette er 8. juni.