Værfenomenet El Niño kan i år bidra til at de pelagiske prisene løfter seg ytterligere. Værfenomenet kommer i sykluser fra to til sju års mellomrom, og ser ut til å være et faktum i år. Det betyr problemer i anchovetafisket utenfor Peru. Dette fiskeriet er nemlig premissleverandør for den globale prissettingen på fiskemel og fiskeolje på grunn av sine store produksjon og omsetningen til Kina spesielt.

Peru rammes – Norge vinner

– Vi tror ikke El Niño har hatt særlig betydning på de gode prisene til nå i år, men mye tyder på at de kan komme til å få det framover.