– Den siste beregningen av dynamisk minstepris ga et resultat på 48 kroner pr kilo rogn. Vi håper og tror kjøperne kan betale litt mer enn det denne sesongen,