Aker Biomarine venter at marginen for justert ebitda, altså resultat før renter, skatter og avskrivninger, vil være noe lavere i 2021 enn fjorårets nivåer. Det fremgår av selskapets kvartalsrapport onsdag.

Fisket har vært utfordrende i andre kvartal. Offshoreproduksjonen ventes nå ende på 45.000-50.000 tonn for hele året, mot tidligere estimater på 60.000-70.000.

Selskapet investerer nå i ny droneteknologi for å begrense effekten av den naturlige variasjonen av krillen tilgjengelighet.

Onshore er den sterke utvikling på Houston-fabrikken uendret.

Moderat omsetningsvekst

Omsetningsveksten var ventet å være lavere i 2021 enn i 2020, men er nå ventet å bli moderat. Aker Biomarine gjentar også at omsetningen i andre halvår av 2021 vil være sterkere enn i første halvår.

Den rapporterte ebitda-marginen er ventet å bedre seg på årsbasis i 2021, som er uendret fra tidligere rapportert.

Basert på de observerte slaktevariasjonene, og den motvinden for Superba i Sør-Korea, forventer selskapet en noe senere realisering av sin kommuniserte ambisjon for 2024, opplyses det.

Aker Biomarine
  • Krill- og biotekselskap notert på Oslo Børs.
  • Kjell Inge Røkkes Aker asa eier nær 80 prosent av aksjene.
  • Driver med fangst og foredling av krepsdyret krill. Selger ulike produkter av krill, både helsekost til mennesker og ulike produkter og fôringredienser til kjæledyr, oppdrettsfisk og andre produksjonsdyr.
  • Har tre fangstfartøy samt to støttefartøy i Sørishavet. Foredlingsfabrikk i Huston, USA og hovedkontor utenfor Oslo.

Selskapet arbeidet for å forbedre selskapets ytelse, samt øke lønnsomheten, og vil gi en mer detaljert presentasjon ved en kapitalmarkedsoppdatering senere i år.

Aker Biomarine fikk en justert ebitda på 19,4 millioner dollar i andre kvartal 2021, sammenlignet med 17,6 millioner dollar i samme periode året før.

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport onsdag.

Selskapet fikk en netto omsetning på 74,3 millioner dollar i perioden, mot 72,2 millioner dollar i tilsvarende kvartal året før – opp 3 prosent.

Fra forrige kvartal var økningen så mye som 48 prosent.

Driftsresultat ble 0,9 millioner dollar, sammenlignet med 0,8 millioner dollar i andre kvartal 2020.