Til vanlig går søskenparet på musikklinja på Alta videregående skole. De har aldri prøvd seg som fiskere før, men valgte å melde seg på ungdomsfiskeordningen fordi det hørtes