I et innlegg på årsmøtet i Pelagisk Forening kunne statssekretæren, som har fått hovedansvaret med å arbeide med en ny kvotemelding, melde at mye vil ligge fast i meldingen etter behandlingen av den forrige kvotemeldingen i Stortinget. Men han varsler også at det vil komme endringer.

Helst hjemmelslengde

Hvilke endringer sa han ikke så mye om, men Ulriksen la ikke skjul på at han personlig mener at det vil være langt enklere å holde seg til hjemmelslengder enn faktisk lengde for inndelingen i kystflåten og i fordelingen av strukturkvotegevinsten.