Norge har innført havneforbud for russiske skip som følge av invasjonen i Ukraina, men med unntak for alle fiskefartøy. I juni ba Ukrainas regjering Norge snu, skriver Dagbladet Børsen som har fått innsyn i brevet.

I brevet kommer også Ukraina med flere advarsler, blant annet at unntaket Russlands fiskeindustri en inntektskilde som vil bli bidra til å finansiere det russiske forsvaret, kan utnyttes til å smugling og utnyttes av Russland til etterretningsformål.

Sommertilbud: 6 uker for 60,-
Les Fiskeribladet i sommer! Ferske nyheter der du er.

EU har i motsetning til Norge innført totalforbud for russiske skip. Statssekretær Vidar Ulriksen (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet sier unntaket ikke handler om økonomi, men fiskeriforvaltning.

– For Norge er det svært viktig å hegne om bærekraftig forvaltning av fiskebestandene i nord og derfor har russiske fiskebåter fått et unntak for havneforbudet, sier han til Dagbladet Børsen.

Den begrunnelsen møter motstand fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson (MDG) og Alfred Bjørlo (V), som ber Norge etterkomme anmodningen.