Som Fiskeribladet omtalte i forrige uke har miljøorganisasjonen WWF levert en innsigelse på arbeidet knyttet til MSC-sertifiseringen av torskefisket utenfor 12 nautiske mil.

Innsigelsen fra WWF nå er behandlet av Independent Adjudicator (IA), som er en uavhengig juridisk instans. Der er innsigelsen tatt til følge på ett av tre påklagede forhold, som gjelder bifangst av vanlig uer.

Uer-uenighet

WWF mener sertifiseringsbyrået DNV GL har gjort en feil i sertifiseringen når vanlig uer ikke har fått status som en såkalt ETP-art.