De første strukturkvotene når sin utløpsdato om bare fire og et halvt år. Men fortsatt er det uklart hvordan kvotene, verdt flere titalls milliarder, skal håndteres og fordeles tilbake til fiskeflåten når tidsbegrensningen utløper.

Saken er en sentral del av høringsprosessen som nå pågår i arbeidet med Støre-regjeringens varslede kvotemelding 2.0. Som Fiskeribladet har omtalt før, blir det der skissert tre modeller for hvordan den såkalte strukturgevinsten kan fordeles.

Hva man ender opp med kan få store konsekvenser for både enkeltfartøy og fartøygrupper.