Vinteren 2016: Fiskerihavna i Oldervik utenfor Tromsø er i vekst. Fiskemottaket ønsker å satse, men har ikke kaiforhold tilpasset en kystflåte bestående av stadig større fartøy.

Tromsø kommune ønsker å legge bedre til rette for flere leveranser fra mellomstore kystbåter i den lille fiskeribygda ved Ullsfjorden. De søker om statlige midler til å bygge en 30 meter lang betongkai i tilknytning til Oldervik Fiskeindustri.

I forprosjektet heter det at dette skal være ei «generell fiskerikai med logistikkfunksjoner for samtlige næringsaktører i Oldervik havn».