Bare Ålesund er i nærheten med to milliarder mindre i verdi på landinger. Pilene peker i hver sin retning for de to største fiskerihavnene i Norge.

Mens Tromsø økte verdien av landinger i fjor med 750 millioner, fikk Ålesund redusert sine med 227 millioner. Det betyr at forskjellen mellom total landingsverdi i 2021 doblet seg til to milliarder i favør Tromsø, mot en milliard i forskjell i 2020.

Ålesund produserer

Det er likevel en mer jevnbyrdighet mellom storhavnene som fiskerihavner enn det landingstallene gir inntrykk av.