På en pressekonferanse klokken 19.00 tirsdag kveld, fortalte representanter fra politiet, Skatteetaten og Fiskeridirektoratet om det store aksjonen som ble avholdt mot fiskerinæringen tidligere på dagen.

I ettermiddag ble også en tredje person pågrepet i Troms og siktet i saken.

Politiet har tatt ut siktelse med mistanke om brudd på fiskerilovgivningen i forbindelse med ilandføring av fisk. Det er også mistanke om regnskapsovertredelser.

– Det har vært et stort oppbud på ytterside av Tromsø med flere båter i sving. Det var nødvendig for å komme oss ut til stedet, vi har også tatt en del beslag på stedet som vi har fått sikret. Kystvakten og Fiskeridirektoratets fartøy har vært en uvurderlig ressurs, opplyste politiadvokat Ronny Jørgensen.

– Siktelsene kan bli utvidet

Politiadvokat Ronny Jørgensen i Troms politidistrikt sa også at det kan bli aktuelt å utvide siktelsene og at flere kan bli siktet i saken.

Aksjonen ble gjennomført av politiet, Kystvakten, Skatteetaten og Fiskeridirektoratet. Kystvakten bisto med flere fartøy sammen med Fiskeridirektoratets fartøy «Fjorgyn». Det ble gjort omfattende beslag som ble tatt om bord i et kystvaktfartøy, blant annet på Karlsøybruket på Vannøya.

Kystvakten, Økokrim, Fiskeridirektoratet og Skattetaten aksjonerte tirsdag 21. mars mot Karlsøybruket, eid av Fjordlaks AS, i Vannavalen på Vannøy i Karlsøy kommune. Foto: Privat

Anmeldelse førte til etterforskning

Han fortalt at bakgrunnen for etterforskningen var en anmeldelse politiet mottok fra Fiskeridirektoratet for rundt ett år siden.

– Det gjorde at vi satte i gang en innledende etterforskning som dannet grunnlag for aksjonen vi hadde i dag, sier Jørgensen.

I løpet av dagen ble det gjennomført aksjoner mot flere fiskemottak, fartøy og kontorlokaler blitt ransaket. Blant stedene som ble kontrollert var Karlsøybruket på Vannøya i Troms. Fjordlaks AS i Ålesund står som eier av bruket.

Flere personer har i løpet av dagen blitt avhørt i forbindelse med aksjonen.

Enhetsleder Ståle Luther og politiadvokat Ronny Jørgensen redegjorde for storaksjonen mot fiskerinæringen på en pressekonferanse tirsdag kveld. Foto: Mia Kanstad Kulseng

– Vi vil se nærmere på hvordan fisk ulovlig har blitt landet fra fartøy og hvordan dette kan ha blitt ført videre til utlandet. Det er mistanke om at det er ført uriktige mengder råstoff til land og at dette har pågått over lengre tid. Det handler også om større summer, fortalte politiadvokat Jørgensen.

Enhetsleder for etterforskning ved Troms politidistrikt, Ståle Luther fortalte at det har vært høy vinning og lav oppdagelsesrisiko.

Startet samarbeid

– Dette er noe vi er bekymret for i vårt fylke. For tre år siden forpliktet Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet seg for å samarbeide for å få bukt med arbeidslivskriminalitet. Aksjonen vi gjennomførte i dag er et eksempel på økt satsing, sa Luther.

Trond Båtnes i Skatteetaten fortalte under pressekonferansen at sjømat er en næring med mye penger i omløp.

– Vi ønsker å stanse useriøse aktører og har jobbet lenge mot sjømatnæringen som er et av flere risikoområder vi har fokus på. Vi ønsker å være synlig ute i næringen gjennom aktiviteter som i dag. Grovt skattesvik skal forfølges, sa Båtnes.

– Konkurransevridende

Det var altså Fiskeridirektoratet som anmeldte et forhold som gjorde at politiet og de andre etatene startet etterforskning. Anne Tove Sivertsen, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet sa under pressekonferansen at de marine ressursene tilhører fellesskapet og at kriminalitet innenfor næringen også er konkurransevridende.

Også Økokrim bistår nå i etterforskningen.

Fiskeribladet har forsøkt å nå både Karlsøybruket og Fjordlaks AS gjentatte ganger for kommentarer til saken, men har foreløpig ikke lyktes.