For 2022 innføres det en rekrutteringsordning, der seks unge fiskere i åpen gruppe gis en kvotebonus som gir et kvotegrunnlag på 80 prosent av kvoten i lukket gruppe i en periode på fem år. Tre kvoter skal tildeles kvinner og tre kvoter tildeles menn.

Rekrutteringskvotene kan tildeles fiskere i åpen gruppe innenfor flere fiskerier: I fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62-graden, samt makrell, NVG-sild og nordsjøsild.

Alle grupper bidrar til avsetningen, siden rekrutteringskvotene hentes fra totalkvotene for de enkelte artene/fiskeslagene, før fordelingen på de ulike fartøygruppene.

Økt aldersgrense for kvinner

Aldersgrensen for kvinner som kan søke på ordningen er 40 år, mot 30 år for menn.

Etableringen av denne rekrutteringskvoten er en oppfølging av Stortingets vedtak i forbindelse med kvotemeldingen i 2020, i tillegg til at det er gjennomført en høring av ordningen høsten 2021, skriver departementet.

– Med ungdomsfiskeordning, undervisnings- og lærlingekvoter sammen med ungdomstillegg og rekrutteringskvoter, har vi nå et godt nettverk av ordninger som tilrettelegger for at unge skal kunne komme inn i fiskeriene, sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Han sier samtidig at de vil gjennomgå ordningene for om mulig å finne mer treffsikre tiltak.

Strenge kriterier

Fiskeridirektoratet vil lyse ut ordningen på nyåret med en søknadsfrist 24. januar. Ordningen skal etter planen iverksettes rundt 1. mars.

Søkeren må:

  • stå på blad B i fiskermanntallet
  • ha drevet aktivt fiske med eget fartøy i minst to av de siste tre årene, og med en fangstinntekt på minimum 250.000 kroner i minst ett av de tre siste år (2019-2021).
  • ikke ha hatt deltakeradgang i lukkede fiskeri tidligere
  • kunne dokumentere gjennomført gyldig sikkerhetskurs.

Målet er å nå de best kvalifiserte søkerne.

– Det skal lønne seg å jobbe målrettet for å komme inn i ordningen. Vi har derfor valgt å legge stramme kriterier til grunn for utvelgelsen, sier Skjæran i meldingen.