I år består juryen av Jan Henrik Sandberg, seniorrådgiver i Norges Fiskarlag, Oddvar Staulen, finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge og Kjell Maroni, fagsjef Havbruk i FHF.

De har som vanlig nominert tre kandidater til årets Innovasjonspris for deres utviklingsprosjekter for fiskerinæringen.

De tre nominerte er

  1. Rederiet Bluewild AS og Ulstein Design & Solutions AS for deres nyutviklede fangstmottak og håndtering av trål.
  2. Marin Teknikk AS og Ervik Havfiske AS for deres innovative kombinerte fiske- og fangstfartøy for trål og krabbefiske.
  3. Ocean Space Acoustics AS for PingMe, et system som skal hindre tap av fiskeredskap og fangst som står i sjøen.

Fryses ned til 35 minusgrader

Bluewild og Ulstein Design & Solutions har sammen med flere aktører utviklet et totalkonsept for en fabrikktråler hvor hoveddelen av innovasjonen i prosjektet ligger i nyutviklet fangstmottak og håndtering av trålen.

Fisken overføres levende under vannlinjen til vanntanker om bord før den deretter bløgges og overføres etappevis til fabrikkanlegget. I avanserte fryselagre fryses ferdige fiskeprodukter ned til 35 minusgrader.

Rederiet Bluewild har bestilt ny trålar. Ulstein står for designet. Foto: Ulstein Group

Fartøyet har hybrid dieselelektrisk og dieselmekanisk framdrift med to propeller og rordyser, ifølge en pressemelding om Innovasjonsprisen.

Basert på skipets operasjonelle profil vil framdriftssystemet og systemintegrasjon kunne gi drivstoffinnsparinger på mer enn 25 prosent per kilo produsert fiskeprodukt sammenliknet med konvensjonelt kraftsystem. I enkelte operasjoner, sammen med andre energiøkonomiserende tiltak, kan tallet bikke 40 prosent besparelse og utslipp av klimagasser reduseres.

Sommertilbud: 6 uker for 60,-
Les Fiskeribladet i sommer! Ferske nyheter der du er.

Mindre sårbar

Marin Teknikk og Ervik Havfiske har utviklet et nytt kombinert fiske- og fangstfartøy for trål og krabbefiske med dragerbrønn/moonpool. Måten dette er laget på vil gi en mer skånsom fangst. I tillegg vil det gi en tryggere arbeidsplass for fiskerne.

Fartøyet vil bidra til en mer bærekraftig fangstmetode og bedre reproduksjon for krabben. Dette fordi hunnkrabben blir mindre påvirket av fisket som igjen gir en mindre belastning på krabbebestanden.

Båten er mindre sårbart for is-, sjø- og værforhold, som øker effektiviseringen av fiskeriet.

Fartøyet vil bli utrustet med tilpasset og nyutviklet utstyr, som blant annet optimalisert konvensjonell diesel/elektrisk framdrift, høyt fokus på varmegjenvinning, og ikke minst en ny vinsje- og «hale»-løsning for krabbe. Fartøyet får også et eget forskningslaboratorium for forskning på snøkrabbe og andre marine arter.

Ocean Space Acoustics' Pingme skal gjøre det lettere for fiskere å finne igjen tapt redskap, og samtidig hindre spøkelsesfiske. Foto: Ocean Space Acoustics

Kamp mot spøkelser

Ocean Space Acoustics har utviklet utstyret PingMe som skal hindre tap av fiskeredskaper og fangst som står i sjøen, samt gjøre fisket mer effektivt. PingMe kan detektere, identifisere og lokalisere utstyr og plassere det i kartplotter.

Utstyret består av en dataplattform, en send-/mottakertjeneste (på båt) og en transponder med unik ID. Transponderens posisjon estimeres, og vises på kartplotter sammen med transponderens ID og dybde. Utstyret skal hindre spøkelsesfiske, gi fiskeren informasjon om hvor bruket står under daglig fiske, samt gi fiskeren bedre økonomi ved raskt å kunne finne igjen tapt redskap.

Utstyret gir også informasjon om dybde og temperatur der bruket står. En egen app administrerer alle deteksjoner av PingMe-transpondere. Det muliggjør at data rundt eget fiske kan hentes ut i ettertid og tapt redskap kan detekteres av andre båter med PingMe systemet, hvis ikke eier selv finner det. Appen gir også bruker oversikt over rederiets båter, deres nåværende posisjoner og utsatt redskap merket med PingMe.

Her kan du høre podkast med gründer Tone Berg: