De tre siste dagene har «Libas» levert 2500 tonn sild. «Birkeland» har levert 1900 tonn, og «Fiskebas» har levert 1100 tonn sild til oppmaling.

Så vidt Fiskeribladet kjenner til, fikk enkelte båter i forrige uke 6,50 kroner per kilo for sild til oppmaling. Samtidig fikk båter 7,39 kroner kiloen til konsum. Det hevdes fra fiskerhold at dette kan være et godt regnestykke for fiskerne. De kan spare en tur med å ta større fangster, som gjør at de sparer drivstoffkostnader.