– Dette henger ikke på greip, sier første nestleder i Nord Fiskarlag, Kjell Bjørnar Bakken.

– Måten Fiskeridirektoratet har taklet torskerømmingen i Meløy på, viser med all tydelighet hvor vi er på vei. Politikerne har i alle sammenhenger understreket hvor viktig det er at vi tar vare på villfisken for framtida. I virkeligheten er det oppdrett som prioriteres, med sterk støtte fra lokale interesser som, forståelig nok, ser for seg ny aktivitet og arbeidsplasser.

– Vi har lite å stille opp mot slike løfter om «gull og grønne skoger» – resultatet blir dessverre at kystfiskerne og kysttorsken taper for kortsiktig profitt, sier Bakken.