Juleferien er nå over for de fleste, og fiskeriaktiviteten er økende langs kysten i nord. Mens mange har rigget seg for sei- og hysefiske i påvente av skreiinnsig, har den konvensjonelle garnbåten «Storvig» fra Mandal fisket skrei hele jula.

De siste ukene har sørlendingene levert solide torskefangster, med bra størrelse på fisken, til Lerøys anlegg i Rypefjord.

– Det er ikke noe tungt innsig enda, men skreien er på vei, forsikrer skipper Kim R. Johannessen og forteller at det er fin skrei de har fått til nå.